سوابق تحصیلی

کارشناسی حقوق

گرایش حقوق

موسسه/دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

موسسه/دانشگاه: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

مهارت‌ها

امور قراردادها

100%

حقوق تجارت

80%

مشاور حقوقی

100%

داوری در اختلافات

100%

نرم افزار microsoft word

80%

نرم افزار microsoft powerpoint

60%

فن بیان و ارتباطات

100%

انعطاف پذیری

100%

تاثیر گذاری و مذاکره

100%

تعهدومسئولیت پذیری

100%

مدیریت فشار واسترس(انطباق پذیری)

100%

استراتژی محوری(تفکر راهبردی

100%

توانایی مدیریت گروه و رهبری

100%

رهبری و مدیریت

100%

سوابق شغلی

دبیر

سازمان/نهاد: سازمان تربیت بدنی، فدراسیون ورزشهای رزمی، سبک چوی لی فوت کونگ فو

مسئول کمیته مسابقات

سازمان/نهاد: سازمان تربیت بدنی، فدراسیون ورزشهای رزمی، سبک های فول کنتاکت

دبیر

سازمان/نهاد: سازمان تربیت بدنی، فدراسیون ورزشهای رزمی، سبک تاپ کیک بوکسینگ

کارشناس

شرکت: رویال ایندکس

مدیرعامل

شرکت: صنایع غذایی هلسی

مدیرعامل

شرکت: صنایع مازند فیش

دوره ها و گواهینامه ها

 کارگاه آموزشی قراردادهای پایین دستی نفت و گاز(سطح دو)

موسسه: پژوهشکده حقوقی شهر دانش

 سمینار حقوق سرمایه گذاری خارجی

موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و The Law department- Sorbonne university

 کارگاه آموزشی داوری در قراردادهای نفت و گاز

موسسه: پژوهشکده حقوقی شهر دانش

"EPC Contracts in Petroleum Industry" Via TEFCEL Model

موسسه: موسسه مطالعات بین المللی انرژی و موسسه مشاوره حقوقی و وکالت دادگو

 Workshop on “Investment Arbitration with particular regard to Investment Disputes in Oil and Gas Industry” via TEFCEL Model

موسسه: International Petroleum Consultants , و دانشگاه تهران و موسسه مشاور حقوقی و وکالت دادگو.

Workshop on “Negotiation Principals and Diplomacy in international Negotiations”

موسسه: کمیسیون ملی یونسکو- ایران ، United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization و Iranian Association for Cooperation with Unesco(IACU)

 “Principles and Technique of Negotiation and Contract Drafting in Oil and Gas Industry” via TEFCEL Model

موسسه: Research Institute for Energy Management and Planning of Tehran University , Institute for International Enegy Studies و موسسه مشاوره حقوقی و وکالت دادگو

 دوره آموزشی داوری بین المللی پیشرفته

موسسه: دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

دوره جامع قراردادنویسی

موسسه: موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه تهران

تماس با من